Σάββατο, Ιανουαρίου 21, 2012

19 Ιανουαρίου 2012

Καλή χρονιά!
Στις 19 Ιανουαρίου 2012, Πέμπτη στις 9:05 το πρωί, ήρθε στον κόσμο το τέταρτό μου ....ήμισυ.